Hvilket filter ser du verden gjennom?

De fleste av oss liker å tro at vi har et relativt konsekvent syn på verden rundt oss. Vi vil som regel påstå at vi har de samme verdiene, holdningene og den samme oppførselen stort sett hver dag.

Men er det egentlig slik?

Vi vet alle at når vi blir ordentlig sinte eller redde, så har vi en tendens til å si eller gjøre ting vi kanskje ellers ikke ville gjort. Enkelte vil også være enig i at dette skjer når vi blir ekstremt glade også.

Men er det bare disse ekstreme følelsene som endrer vår oppførsel?

 

Filteret.

Dersom vi skal tro flere tiår av psykologisk forskning, og noen tusen år av filosofer og tenkere, så er svaret et veldig tydelig nei.

Alle våre følelser og humør påvirker oss. Det er nemlig slik at det vi opplever emosjonelt farger hvordan vi ser og tolker verden rundt oss. Og nå snakker jeg selvsagt ikke om hvordan vi bokstavelig ser ting eller tolker språk. Men heller om at vår opplevelse av det som er rundt oss i stor grad farges av våre tanker og følelser.

Disse fungerer nemlig som et slags filter som våre opplevelser tolkes gjennom. Dette filteret dikterer hva vi synes om det som foregår – altså vår opplevelse av det, og veldig ofte vår oppførsel i det.

Og vi har vel alle opplevd å gitt et surt svar til noen vi er glad i, bare fordi vi hadde en dårlig dag. Eller sagt noe som vi senere angret på, kun fordi våre tanker var litt ute av balanse i øyeblikket?

Vi må huske på at dette ikke bare skjer i disse ekstreme humørene. Effekten er alltid til stede, fra minutt til minutt, og påvirker vår oppførsel.

 

Hvorfor er dette viktig?

Dersom du ønsker å heve dine sosiale ferdigheter, eller dine forhold til andre, til et høyere nivå enn gjennomsnittet, er dette en av tingene det er utrolig viktig at du er bevisst på.

Å kunne være konsekvent i måten vi forholder oss til andre på er nemlig en utrolig verdifull ferdighet. Det hjelper oss å ha bedre og mer produktiv kommunikasjon. Det hjelper andre å forholde seg til oss så enkelt som mulig. Og det forhindrer i stor grad unødvendige misforståelser.

Men vi hverken kan, eller vil klare, å bli en robot heller. Selvsagt er det både urealistisk og uønskelig at vi oppfører oss 100% likt i alle situasjoner, uansett omstendigheter og følelser.

Det vi må bli flinke på er å identifisere filteret vi bruker fra dag til dag– slik at vi kan velge hva vi skal gjøre med det. Og alternativene er enkle:

Vi kan la filteret styre dersom vi ser at det vil lede til autentisk kommunikasjon, og ikke vil påvirke situasjonen, andre, eller oss selv negativt.

Vi kan gjøre den andre oppmerksom på hvilket filter vi har på oss, slik at de forstår vår oppførsel og våre reaksjoner. Dette gjør vi enkelt ved å fortelle den andre at vi er litt <følelse> i dag. Det blir da lett for de fleste å forholde seg bedre til uvant oppførsel fra deg.

Eller vi kan regulere vår oppførsel ved å tenke over hva vi ville gjort, dersom vi hadde hatt et mer nøytralt og klartenkt filter på oss. Når jeg er sinna, men tenker over hva rolig-Torkel ville gjort for å håndtere situasjonen best mulig, er det svært sjelden jeg sier eller gjør ting jeg angrer på senere.

 

Øvelsen for å bli god på dette er veldig enkel: Det eneste du trenger er å begynne å praktisere selv-observasjon. Sjekk inn med deg selv flere ganger om dagen, og forsøk å identifisere filteret ditt. Tenk over hvordan det påvirker oppførselen din, og om det er noen justeringer på den oppførselen du kan eller ønsker å gjøre for å få bedre resultater.

Etter hvert vil dette blir mer og mer rutine. Og selv om det er umulig å aldri mer reagere uheldig på grunn av at du har på deg et dårlig filter, så vil antallet ganger det skjer reduseres betraktelig.

 

Så, hvilket filter har du på deg, akkurat nå?

Torkel
Torkel Guttormsen er lektor i psykologi, med en mastergrad i pedagogikk. Han har jobbet som coach og foredragsholder siden 2009, skrevet hundrevis av artikler for nettsteder, aviser og magasiner, og publisert flere bøker. Torkel bor for tiden i Las Vegas, og savner freia melkesjokolade med smørbukk.
http://www.genuine-connections.com

Legg igjen en kommentar

Top