Kan du stole på det du tror om deg selv?

Et nytt år har kommet over oss. Nyttårsforsettene har blir satt og kanskje du til og med allerede har brutt dem? Eller kanskje du er blant den voksende mengden som ikke tror på nyttårsforsetter leng-er?

Det er kanskje også på denne tiden at mange reflekterer over året som har vært. På alle oppturene og nedturene. På alle hendelsene som har definert deg som person. Og kanskje har du opplevd så mange nederlag at du bare føler deg som en total fiasko?

Vel, uavhengig om det forrige året har vært et av dine beste eller dårligste år, er disse refleksjonene til syvende og sist bare tanker. Og jeg er her for å sette spørsmålstegn på om du virkelig kan stole på tankene dine.

Hovedproblemet med tanker, er at vi tror tingene de sier er sanne fordi det virker som at det er vi selv som forteller oss dette. Men det er ikke sant. Den stemmen i hodet ditt er ikke til å stole på.

Eksempler: Jeg passer ikke til denne jobben. Hun vil aldri like meg. Jeg vil aldri bli akseptert her. Jeg er ikke smart nok til å bestå denne eksamen.

Vi må være bevisst på at vi har mindre kontroll over tankene våre enn det vi tror. Tankemønstrene våre kommer primært fra vaner som har blitt opparbeidet og forsterket siden vi var små. Og disse tankemønstrene blir sterkere jo eldre vi blir.

Det farlige med et tankemønstre er at vi har så liten kontroll over dem. Tanker former hvordan du føler deg. Og følelsene påvirker dine overbevisninger, altså ditt mentale bilde av verden. Men dette mentale bildet er en løgn. De fleste overbevisninger vi har om oss selv, er i stor grad subjektive. Vi mennesker har en tendens til å oppfatte våre overbevisninger som fakta, selv om det ikke finnes noe grunnlag for å skulle tro på det. Annet enn at tankene og følelsene våre forteller oss det.

Og hvordan kan du overvinne disse tankene og følelsene som virker så altoppslukende? Jo, ved å utfordre dem! Hvis en tanke eller overbevisning ikke hjelper deg fremover i livet, still spørsmål ved hvor sann den egentlig er.

Når en tanke først har plantet seg i oss, og den følgende følelsen akkompagneres, så kan den virke overveldende og sann. Men du blir nødt til å øve deg på å sette spørsmålstegn på dens validitet.

Er du virkelig ikke smart nok til å kunne bestå den eksamen?
Er du virkelig så uattraktiv at ingen kan like deg?

Finnes det noe i ditt liv som er uenig med disse overbevisningene dine? En hendelse som kan mot-bevise denne tanken? Eller en person som oppfatter deg på en helt annen måte?

Problemet er ikke tankene i seg selv. Problemet er at vi ser på tankene våre som sannheter, uten å sjekke om det finnes et fnugg av beviser som støtter dem. Og hvorfor gjør vi mennesker dette? Jo, fordi en følelse ofte kan virke så mye mer virkelig for oss, enn den objektive virkeligheten.

Og vi lar tankene våre passere ufiltrert inn, fordi de er våre. Og dette er en ond syklus. Jo oftere du tror på disse tankene, jo mer blir de forsterket. Så utfordre dem! La tankene komme, og utfordre dem for å se om det faktisk ligger noe validitet i det de sier.

Er dette virkelig en sannhet? Er dette virkelig noe jeg har lyst til å tro på? Er dette noe jeg trenger å tro på, for å nå ditt jeg vil? Det beste med denne praksisen er at jo mer du utfordrer tankene dine, jo lettere blir det å velge alternative overbevisninger, som kan tjene oss mye bedre. Som kan skape mye mer velstand og lykke for oss. Og ja, dette kommer til ta tid og krefter.

Det er akkurat som å gå på gymmen. Hvis du vil trene opp kroppen og musklene dine, så funker det ikke bare å gjøre det en gang. Det må gjøres flere ganger, for at det skal bli en vane.

Så forholdet ditt har tatt slutt. Skal den ene hendelsen få lov til å definere deg? Du mistet jobben din. Betyr det virkelig at du er inkompetent i alle deler av livet ditt?

Dette er et veldig viktig mønster å forstå: Tankene våre påvirker følelsene våre. Følelsene våre på-virker handlingene våre. Som senere vil påvirke overbevisningene våre. Så vær bevisst på hvilke tan-ker du velger å legge vekt på. Fordi tankene dine vil bokstavelig talt definere ditt fremtidige liv.

Og som en siste påminnelse, husk at du er så jævla mye mer enn bare tankene dine.

Trym Berger
Trym er trainee for den amerikanske adferdslaben Science of People, som underviser og gjør research i kroppsspråk, personlighet og lykkeforskning. Han er foredragsholder og coach for sitt eget selskap KroppsEmpiri, og liker ellers å kaste bort tiden sin på politikk, hvor han blant annet er folkevalgt og innehar flere lederverv. Folk han møter beskriver han som eksentrisk med en god dose klein humor.

Legg igjen en kommentar

Top